Vidensanvendelse i Ungecentret i Randers Kommune

I ProPublic har vi påbegyndt et samarbejde med Ungecentret i Randers Kommune med fokus på kvalitet i videnanvendelse i deres daglige arbejde med udsatte unge.

Samarbejdet forløber over det næste halve år, hvor vi gennem feltarbejde, ledelsesrådgivning og workshops skaber fokus på virksomme mekanismer i indsatsarbejdet med de udsatte unge.

Derudover foretager vi en journalbaseret effektdokumentation på nogle af ungecentrets afsluttede sager med henblik på analyse og kortlægning af kendetegn ved sager, der kommer i mål og sager, der ikke kommer i mål. Samlet skaber vi grundlag for, at Ungecentret får viden om hvordan deres organisering understøtter deres faglige praksis, og hvordan der kan skabes en fremtidig styrkelse og revision af vidensamarbejdet i organisationen til gavn for både ledere, ansatte og borgere.

Kontakt os

hvis du arbejder i en kommune, en privat organisation, er på udkig efter en partner, eller er nysgerrig efter at vide mere, så kontakt os!