Basiskursus i NVIVO

Kurset er rettet mod deltagere, som ønsker en generel introduktion til NVivo-programmets funktioner, og fokuserer på at lære deltagerne de grundlæggende teknikker i NVivo.

Beskrivelse

Kursusdeltagelse forudsætter at man har NVivo installeret på sin pc eller MAC. Kurset er rettet mod deltagere, som ønsker at forbedre sin metodiske ekspertise i kvalitativ dataanalyse generelt og specifikt ønsker en generel introduktion til NVivo-programmets funktioner, herunder kodning og klassifikation af forskellige datatyper, forskellige ikke-kvantitative måder at gennemsøge data på, identifikation af mønstre mellem cases, på tværs af kodning, eller over tid.

Kurset vil også kort berøre kompatibilitet med andre programmer som NCapture og RefWorks fx til brug i netværksanalyse og systematiske litteraturreview. Der lægges særlig vægt på at styrke kompetence i, hvordan man kan komme fra dataindsamling til konklusioner i et digitaliseret miljø.

UNDERVISNINGSFORM

Undervisningsmetoden omfatter lektioner og individuelle øvelser med NVivo. Der vil blive undervist i de grundlæggende teknikker ved hjælp af eksempler fra underviserens eget indsamlede data. I øvelserne er det hensigten, at deltagere skal gennemføre eksemplerne på deres eget data. Der vil være mulighed for efterfølgende feedback efter aftale.

LÆRINGSMÅL

Efter kurset vil deltagerne være i stand til, at:

  • Importere materiale og organisere et projekt i NVivo.
  • Bruge grundlæggende funktioner som f.eks: Memo-skrivning. Forbinde elementer (linking). Kildeklassifikation. Kodning.
  • Kende til følgende funktioner: Autokodning. Kodeklassifikation. Fremstilling af kodning.

Kontakt os

hvis du arbejder i en kommune, en privat organisation, er på udkig efter en partner, eller er nysgerrig efter at vide mere, så kontakt os!