Faglig revision

– Vejen til en balanceret styring

Styr på fagligheden

Dokumentanalyse

Revision af kontrolprocedurer.

Observation

Revision af formelle og uformelle samarbejdsrutiner.

Feedback

Workshops om journaliseringsarbejde og organisering af videnssamarbejde.

Forankring i årshjul

Organisering af nye refleksive, faglige aktiviteter.

Hvad kan faglig revision?

Den faglige styring balanceres, når der er et sundt forhold mellem kontrol og autonomi, skabeloner og videnanvendelse. I praksis handler det om en balancering af kravene til intern og ekstern dokumentation og en prioritering af at koordinere og udvikle faglighed også som et spørgsmål om god styring. Etableringen af en praksis med at revidere sin faglige indsats kan understøtte en balanceret styring og sørge for at man hverken over- eller understyrer sine medarbejderes arbejdsopgaver og fagprofessionelle dømmekraft.

Kontakt os

hvis du arbejder i en kommune, en privat organisation, er på udkig efter en partner, eller er nysgerrig efter at vide mere, så kontakt os!