Aktionsforskning

– Et aktivt forskningsengagement i praksis

Aktionsforskningsaktiviteter

Problemanalyse

Hvad er problemet? Vi starter samarbejdet med at identificere og afgrænse jeres problemstilling.

Problemløsning

Vi hjælper med at vælge en problemløsning, som passer til jeres kompetencer og ressourcer.

Processtøtte

En problemanalyse kan være sårbar og kræver håndholdt processtøtte i forhold til at udvikle arbejdet med problemløsningen.

Evaluering

Vi forholder os løbende til konsekvenserne af jeres arbejde med problemløsningen, så I kan justere og tilpasse undervejs.

Teoriopbygning

Vi forholder os analytisk til jeres og vores arbejde og formidler de generelle læringspointer til gavn for andre.

Hvad kan aktionsforskning?

Et aktivt forskningsengagement i praksis involverer forskellige typer af viden og skaber analyse og refleksion, der er mere gennemtrængende og indsigtsfuld end når forskere og praktikere arbejder alene omkring problemet.

Kontakt os

hvis du arbejder i en kommune, en privat organisation, er på udkig efter en partner, eller er nysgerrig efter at vide mere, så kontakt os!