Dokumentationsudvikling

– En vej til vidensbaseret udvikling og forandring

Dokumentation skal følge opgaven – ikke omvendt

Kortlægning

Vi indleder med at beskrive jeres dokumentationsredskaber og hvornår I bruger dem.

Analyse

Vi analyserer hvordan og hvor meget I bruger jeres dokumentationsredskaber.

Feedback

Vi arbejder altid i lærings- og feedbackrutiner i samtaler og på workshops for at sikre vores forståelse af jeres praksis.

Revision

Vi reviderer jeres dokumentationsredskaber i overensstemmelse med jeres krav, behov og ressourcer til at optimere.

Hvorfor bruge tid og ressourcer på at udvikle sin dokumentation?

Dokumentationsarbejde fylder mere og mere i de fleste organisationer og hvis man dokumenterer skævt koster det ikke bare i tid, men også i motivation og meningsskabelse.

“Hvad vi måler, klassificerer og mødes omkring på rådhuset, har absolut ingen værdi, hvis det ikke afspejler virkeligheden, som den ser ud for borgerne og for de medarbejdere, der arbejder med borgerne” (Familiechef, det udsatte børne- og ungeområde).

Grunden til, at det kan betale sig at udvikle sin dokumentation, er, at den både fylder i organisationens drift og mentalt hos medarbejderne. Dokumentation består af rutiner og praksis, som skal understøtte og afspejle det værdiskabende arbejde – ofte med en kerneopgave, der hele tiden flytter sig og med den flytter behovet sig også for løbende at udvikle sin dokumentation.

Kontakt os

hvis du arbejder i en kommune, en privat organisation, er på udkig efter en partner, eller er nysgerrig efter at vide mere, så kontakt os!