Journalbaseret effektanalyse

– En vej til vidensbaseret udvikling og forandring

Viden til at gøre en forskel

Systemanalyse

Vi indleder altid et samarbejde med en systemanalyse for at lære jeres teknologi og digitalisering at kende.

Dataopsamling

Propublic arbejder i GDPR-sikret miljø og ud fra forskningsmæssige kriterier for god dataindsamling.

Journalanalyse

Vi udvikler alle analyser sammen med jer, så I får de relevante svar og anbefalinger.

Feedback

Den journalbaserede analyse åbner hurtigt op for læring. Vi sparrer løbende med hinanden i samtaler og på workshops.

Forankring

Vi følger op med ledelsesrådgivning og udvikling af nye journaliseringsrutiner.

Ideen med journalbaseret effektanalyse

Vi hjælper jer med at skabe rum til professionel dømmekraft uden at gå på kompromis med systematisk og fornuftig vidensanvendelse.

En journalbaseret effektanalyse kan understøtte de forandringsprocesser I allerede planlægger eller er i gang med. Ideen med journalbaseret effektanalyse er at bruge de ressourcer og den viden I allerede har i jeres organisation til at skabe mulighed for at lære af den viden og erfaring I allerede har i jeres systemer og i jeres organisation. Vejen til journalbaseret effektanalyse indebærer et ønske om at være systematisk omkring dokumentation og vidensopsamling. Når I bruger jeres eget journalmateriale frem for eksterne dataindsamlinger til at analysere og dokumentere effekt, så får I samtidigt forankret en relevant analysekompetence i jeres organisation. En kompetence vi også kan understøtte gennem træning og kurser.

Kontakt os

hvis du arbejder i en kommune, en privat organisation, er på udkig efter en partner, eller er nysgerrig efter at vide mere, så kontakt os!