Kursus i metodebeskrivelse

Kurset retter sig mod ledere og fagprofessionelle med fagligt ansvar for sociale indsatser. På kurset lærer du, hvordan fleksibilitet, relationsarbejde og systematisk metodebeskrivelse kan finde sammen i en beskrivelse af sociale indsatser.

Beskrivelse

På dette kursus undersøger vi, hvordan fleksibilitet, relationsarbejde og systematisk metodebeskrivelse kan finde sammen i en beskrivelse af vores sociale indsatser.

Som kursusdeltager bliver du på kursets første del introduceret til den nyeste forskning om virksomme elementer i tilrettelæggelsen og udførelsen af socialt arbejde og til, hvordan man kan arbejde med systematisk beskrivelse af de metoder, I anvender i jeres sociale indsatser, uden at kompromittere behovet for fleksibilitet. På kursets anden del kommer du til at arbejde konkret med metodebeskrivelse af en selvvalgt indsats.

UNDERVISNINGSFORM

Undervisningen omfatter oplæg fra underviser med mindre øvelser samt workshop, hvor deltagerne arbejder med en selvvalgt indsats/metode i samarbejde med andre deltagere og underviser. Det er derfor vigtigt, at hver deltager har udvalgt en indsats fra egen praksis, som kan anvendes som case på workshoppen.

LÆRINGSMÅL

Efter kurset vil deltagerne være i stand til, at:

  • Forstå og bruge den nyeste forskning indenfor socialt arbejde.
  • Arbejde systematisk med beskrivelse af de metoder I benytter i jeres sociale insatser.
  • Benytte metodebeskrivelse til at styrke håndtering af sociale indsatser.

Kontakt os

hvis du arbejder i en kommune, en privat organisation, er på udkig efter en partner, eller er nysgerrig efter at vide mere, så kontakt os!