NY BOG

Fagprofessionel dømmekraft – sammenhængende styring, ledelse og organisering på socialområdet.

Balancen mellem behovet for styring og autonomi er et af de store dilemmaer i faglig ledelse. Fagprofessionelle medarbejdere ønsker typisk en høj grad af autonomi, mens de centrale embedsmænd i kommuner, regioner og i staten ønsker en strammere styring for at sikre økonomien og en ensartet kvalitet i de offentlige ydelser.

Bogen “Faglighed og styring” handler om, hvordan disse dilemmaer udspiller sig i praksis. Bogen viser, hvordan styring og ledelse kan understøtte i stedet for at modarbejde hinanden i et system, hvor de fagprofessionelle oplever at styringskrav undergraver deres faglighed, mens de ansvarlige ledere og politikere oplever at mangle viden og kontrol med de områder de er ansvarlige for. Vi argumenterer for at det er vigtigt med god styring og ledelse, der understøtter, fremfor at skabe benspænd for god faglig praksis, fordi en velfungerende offentlig sektor afhænger af, at lærere, pædagoger, socialrådgivere, psykologer, læger og andre professionelle i velfærdsstatens frontlinje træffer de “rigtige beslutninger” i deres interaktion med borgerne.

Men hvordan kan man tage dette udgangspunkt i sin styringstænkning – og hvad betyder det for de ledelsesmæssige prioriteringer? Det handler i første omgang om at lave en ordentlig problemanalyse og om at stille de rigtige spørgsmål fremfor at hive favoritløsningen ned fra hylden som det første. Bogen er udkommet på Djøfs Forlag.