FAGLIG REVISION – GODHAVN

Behandlingsinstitutionen Godhavn har løbende fokus på at styrke effekten af deres socialpædagogiske behandlingsarbejde, og har i den forbindelse indgået et samarbejde med Propublic. Projekt ”Faglig revision” har til formål at udvikle et fagligt revisionsværktøj, der i fremtiden vil integreres i den måde Godhavn hele tiden stræber efter at styrke virkningsfulde og meningsfulde forhold i behandlingsarbejdet.

Vi kigger særligt på, hvordan de vidensamarbejder, dvs. hvordan de har organiseret deres refleksive praksis, hvordan de videndeler og hvordan de sparrer sammen for at skabe de bedste udviklingsmuligheder for deres børn og unge. Vi har fokus på at synliggøre den viden og de erfaringer de allerede har på Godhavn om hvad der fremmer det gode socialpædagogiske behandlingsarbejde.

Samarbejdet forløber over en halvårig periode, hvor Propublic foretager en flerstrenget analyse af Godhavns vidensamarbejde. Udover en interesse for, hvordan de sociale interaktioner understøtter behandlingsarbejdet, laves også en kvalitativ journalanalyse af afsluttede behandlingsforløb, der identificerer mere eller mindre effektfulde forhold for børnene. Endelig er der også fokus på at sikre, at Godhavn lever op til de formelle rammer for kvalitet i deres dokumentationspraksis samtidig med et fokus på at styrke meningsfuld dokumentation til gavn for det daglige behandlingsarbejde.

Det er en stor fornøjelse at arbejde sammen med en institution, der vægter fortløbende udvikling af faglige normer og behandlingskvalitet som en del af deres DNA.